Casa independente Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh, Prezzo: 189.999,00

Informazioni di base

Prezzo:
189.999,00 
contratto:
vendita
codice:
TPSV13NSV
tipologia immobile:
casa
tipo:
independente
Paese:
Slovenia
ubicazione:
Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh
anno costruzione:
1980
anno ristrutturazione:
2010
piano:
P+1+M
superficie:
243,00 m²
terreno:
897,00 m²
arredamento:
AC, , , , , , telefono, ADSL, cavo TV, cavo internet
altro:
cortile, terrazzo, loggia, ripostiglio in cantina, garage, posto auto, più posti auto, iscritto nel libro fondiario
Permesso di funzionamento:
Si

Informazioni sui contatti

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
Cellulare:
041 760 160
Telefono:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Inviare la domanda

L'invio della e-mail ha avuto buon esito.

Inviare

: 2021-614-36-89862 : 13.09.2031
E 107 kWh/m²a
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
76 kWh/m²a
163 kWh/m²a
0100200300400500600+
404 kWh/m²a
0100200300400500600+
0255075100125150175+
86 kg/m²a
Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh
Terasa

1 30

Foto precedente Foto successiva
Galleria
Terasa - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Stavba - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Dom - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Objekt - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Haus - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Property - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Parcela - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Pot - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Drevje - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Zelenjavni vrt - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Garaža - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Letna kuhinja - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Soba v polkleti - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Družabna soba - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh WC in pralnica v polkletni etaži - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Lončena peč - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Dnevna soba - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Stopnice v klet - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Kitchen - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Hodnik - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Kopalnica v 1 nadstropju - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Stranišče v 1 nadstr. - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Spalnica v 1. nadstropju - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Večja spalnica v 1. nadstropju - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Spalnica za goste v mansardi - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Otroška soba v mansardi - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Balkon - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh Pogled z balkona - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh

descrizione

Daleč od vrveža, nedaleč od termalnih kopališč v Moravskih Toplicah, med griči Krajinskega parka Goričko, vam ponujamo v nakup zelo urejeno hišo, ki se nahaja v urbanem delu naselja Suhi Vrh.
Čisti užitek ne samo za bodočega lastnika temveč tudi za njegovo družino in njegove goste...

Naslov nepremičnine je Suhi Vrh 13, 9226 Moravske Toplice - Krajinski park Goričko. Nahaja se v  zaselku z stanovanjskimi hišami in vikendi.  Okoliš zaselka je valovit z mnogimi griči na katerih so razposajeni objekti med njimi pa se bohotijo gozdovi, njive in vinogradi. Dostop je asfaltiran in z ulice je direkten uvoz na parcelo preko avtomatskih drsnih vrat. Parcela je pravokotna in ograjena. Je ravna in sončna. Pred stavbo je asfaltirano parkirišče. Na zemljišču je manjši »gazebo«, nadstrešek z mizo in klopmi, manjša drvarnica, razna sadna drevesa, manjši zelenjavni vrt, solarni tuš, travnate površine…  Hiša je podolgovata in prostorna čeprav z ulice na izgleda tako. Je popolnoma opremljena in takoj vseljiva. Vhod se nahaja sredi stavbe in vodi po stopnišču do prve etaže. Ko stopimo skozi druga vrata v tej etaži se znajdemo v podolgovatem hodniku ki poteka po sredini objekta. Najprej se znajdemo pred kopalnico, potem ločenimi sanitarijam, nato se pomaknemo v desni del stavbe kjer se na levem delu nahaja stopnišče do mansarde za tem pa dnevna soba s kuhinjo. Vse je v odličnem stanju, vzdrževano, čisto in ni potrebno nobene obnove. Pohištvo je urejeno po meri, dnevna soba s kuhinjo je svetla, ker se nahaja na samem koncu hiše(na južnem delu stavbe) in ima veliko okenskih površin. V dnevni sobi se nahaja velika lončena peč. Na robu dnevne sobe se nahaja ozko stopnišče, ki povezuje deloma podkleteno etažo in deloma pritlično etažo z garažo in veliko teraso… Če se vrnemo nazaj do vhoda v objekt se levo od vhoda nahajata dve spalnici in hodnik. Mansarda vsebuje svojo kopalnico in dve dodatni spalnici s tem, da ima večja spalnica še svojo lastno garderobno sobo. Obe spalnici imata izhod na skupen balkon s odprtim razgledom na prečudoviti krajinski park Goričko. Gledano z vhoda v objekt ima desni del objekta pritlično etažo s mansardnim delom. V mansardnem delu smo že napisali, da se nahajata dve spalnici, pod njo pa je velika garaža in velika tako imenovana letna kuhinja ali veliki prostor za druženje. Ta prostor ima velika drsna vrata z izhodom na pokrito teraso, ki ima vgrajen avtomatski sistem za zasenčenje terase. Iz prostora za druženje je prehod v desni del stavbe, ki je deloma podkleten kjer se nahaja še en dodaten večji prostor, sanitarije, kotlovnica, manjša kletna soba in povezava preko stopnišča do dnevne sobe. Vse opremljeno in vzdrževano. V omenjenih prostorih se nahaja staro pohištvo, ki ni naprodaj. Prav tako ni niso naprodaj osebne svari in orodje v garaži. Vse ostalo se prodaja po sistemu »videno –kupljeno«.

Nekaj dodatnih podatkov:

  • na voljo je telefonska povezava
  • ogreva se s z lončeno pečjo, infrardečimi ploščami, klimatski sistem v mansardi pa se uporablja tudi kot vir ogrevanja in ne samo hlajenja.
  • električni hranilnik tople vode.
  • 1-fazni električni sistem.
  • nova streha podjetja Gerard, leta 2017
  • zgrajena leta 1980, od leta 2012 dalje dograjena in v celoti obnovljena.
  • 2-komorni rezervoar za odpadno vodo
  • termo in hidro izoliran.

Objekt ima vsa potrebna dovoljenja. PVC okna z žaluzijami in komarniki. Brez bremen. Osem minut vožnje do termalnih zdravilišč v Moravskih Toplicah. Petnajst minut vožnje do Murske Sobote in avtocestnega priključka. Strošek davkov in nepremičninskega agenta nosi prodajalec. Strošek prepisa pri odvetniku ali notarju nosi vsaka stran svoj polovični delež. Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno posest, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. Zračni posnetek nepremičnine najdete na naslednji YOUTUBE povezavi: https://youtu.be/bc4khcArXTY

Far from the hustle and bustle, not far from the thermal baths,  in the municipality Moravske Toplice, among the hills of the Goričko National Park, there is a fabulous house for sale, located in the urban part of Suhi Vrh. Pure pleasure not only for the future owner but also for his family and his guests ...

The address of the property is Suhi Vrh 13, 9226 Moravske Toplice - Goričko National Park. It is located in a small village district with residential houses and cottages. The surrounding area has many hills on which there are buildings, forests, fields and vineyards. The access is paved and from the street, there is a direct entrance to the plot via automatic sliding doors. The plot is rectangular and fenced. It is flat and sunny. There is an asphalt parking lot in front of the building. The land has a small "gazebo", a canopy with a table and benches, a small woodshed, various fruit trees, a small vegetable garden, a solar shower... The house is elongated and spacious, although it does not look like that from the street. It is fully equipped and ready to live in. The entrance is located in the middle of the building and leads up the stairs to the first floor. When we step through the other door on this floor, we find ourselves in an elongated hallway that runs through the middle of the building. First, we find ourselves in front of the bathroom, then separate toilets, then we move to the right part of the building where on the left there is a staircase to the attic and then a living room with a kitchen. Everything is in excellent condition, maintained, clean and no renovation is required. The furniture is custom-made, and the living room with kitchen is bright because it is located at the very end of the house (in the southern part of the building) and has many window areas. In the living room, there is a large pottery stove. At the edge of the living room, there is a narrow staircase that connects partly the basement and partly the ground floor with a garage and a large terrace… If we go back to the entrance to the building to the left of the entrance are two bedrooms and a hallway. The attic contains its own bathroom and two additional bedrooms, with the larger bedroom having its own dressing room. Both bedrooms have access to a shared balcony with open views of the beautiful Goričko Landscape Park. Viewed from the entrance to the building, the right part of the building has a ground floor with an attic. In the attic, we have already written that there are two bedrooms, and below it is a large garage and a large so-called summer kitchen or a large lounge. This space has a large sliding door with access to a covered terrace, which has a built-in automatic system for shading the terrace. From the lounge, there is a passage to the right part of the building, which is partly a basement where there is another additional larger space, toilets, boiler room, a smaller basement and a connection via a staircase to the living room. All equipped and maintained. On the mentioned premises there is the old furniture that is not for sale. There are also no personal warnings and tools in the garage for sale. Everything else is sold according to the "sold as seen" principle.

Some additional information:

a telephone connection is available
a pottery stove, infrared panels heating, and the air conditioning system in the attic are also used as a source of heating and not just cooling.
electric hot water storage tank.
1-phase electrical system.
new Gerard roof, 2017
built-in 1980, upgraded and completely renovated since 2012.
2-chamber wastewater tank
thermally and hydro insulated.
The facility has all the necessary permits. PVC windows with blinds and mosquito nets. No burdens. Eight-minute drive to the thermal spas in Moravske Toplice. Fifteen minutes drive to Murska Sobota and the motorway connection. The cost of taxes and the real estate agent is borne by the seller. The cost of the transcript with a lawyer or notary bears each half of its share. As part of the land is defined as agricultural land, the entire property, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. The offer remains with the competent UE for 30 days. If none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles to the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia in accordance with the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. For additional questions or viewing please contact the listed real estate agent. An aerial photo of the property can be found at the following YOUTUBE link: https://youtu.be/bc4khcArXTY

Weit weg von der Hektik, nicht weit von den Thermalbädern, in der Gemeinde Moravske Toplice, zwischen den Hügeln des Nationalparks Goričko, steht ein fabelhaftes Haus zum Verkauf, das sich im städtischen Teil von Suhi Vrh befindet. Pure Freude nicht nur für den zukünftigen Besitzer, sondern auch für seine Familie und seine Gäste ...

Die Adresse der Unterkunft lautet Suhi Vrh 13, 9226 Moravske Toplice - Nationalpark Goričko. Es liegt in einem kleinen Dorfviertel mit Wohnhäusern und Landhäusern. Die Umgebung hat viele Hügel, auf denen sich Gebäude, Wälder, Felder und Weinberge befinden. Die Zufahrt ist gepflastert und von der Straße aus gibt es über automatische Schiebetüren einen direkten Zugang zum Grundstück. Das Grundstück ist rechteckig und eingezäunt. Es ist flach und sonnig. Vor dem Gebäude befindet sich ein asphaltierter Parkplatz. Das Grundstück hat einen kleinen "Pavillon", ein Vordach mit Tisch und Bänken, einen kleinen Holzschuppen, verschiedene Obstbäume, einen kleinen Gemüsegarten, eine Solardusche... Das Haus ist langgestreckt und geräumig, obwohl es nicht so aussieht aus der Straße. Es ist komplett ausgestattet und bezugsfertig. Der Eingang befindet sich in der Mitte des Gebäudes und führt die Treppe hinauf in den ersten Stock. Wenn wir in dieser Etage durch die andere Tür treten, befinden wir uns in einem langgestreckten Flur, der mitten durch das Gebäude verläuft. Zuerst befinden wir uns vor dem Badezimmer, dann separaten Toiletten, dann bewegen wir uns in den rechten Teil des Gebäudes, wo links eine Treppe zum Dachboden und dann ein Wohnzimmer mit Küche ist. Alles ist in ausgezeichnetem Zustand, gepflegt, sauber und es bedarf keiner Renovierung. Die Möbel sind maßgefertigt und das Wohnzimmer mit Küche ist hell, da es ganz am Ende des Hauses (im südlichen Teil des Gebäudes) liegt und viele Fensterflächen hat. Im Wohnzimmer steht ein großer Töpferofen. Am Rand des Wohnzimmers befindet sich eine schmale Treppe, die teilweise den Keller und teilweise das Erdgeschoss mit einer Garage und einer großen Terrasse verbindet… Wenn wir zurück zum Eingang des Gebäudes gehen, befinden sich links vom Eingang zwei Schlafzimmer und einen Flur. Im Dachgeschoss befinden sich ein eigenes Badezimmer und zwei weitere Schlafzimmer, wobei das größere Schlafzimmer über ein eigenes Ankleidezimmer verfügt. Beide Schlafzimmer haben Zugang zu einem gemeinsamen Balkon mit freiem Blick auf den wunderschönen Landschaftspark Goričko. Vom Eingang des Gebäudes aus gesehen weist der rechte Gebäudeteil ein Erdgeschoss mit Dachgeschoss auf. Im Dachgeschoss, wir haben bereits geschrieben, dass es zwei Schlafzimmer gibt, und darunter eine große Garage und eine große sogenannte Sommerküche oder ein großer Aufenthaltsraum. Dieser Raum hat eine große Schiebetür mit Zugang zu einer überdachten Terrasse, die über ein eingebautes automatisches System zur Beschattung der Terrasse verfügt. Vom Wohnzimmer aus gibt es einen Durchgang zum rechten Teil des Gebäudes, der teilweise unterkellert ist, wo sich ein weiterer größerer Raum, Toiletten, Heizraum, ein kleinerer Keller und eine Verbindung über eine Treppe zum Wohnzimmer befinden. Alle ausgestattet und gepflegt. Auf dem genannten Gelände befinden sich die alten Möbel, die nicht zum Verkauf stehen. Es gibt auch keine persönlichen Warnungen und Werkzeuge in der Garage zum Verkauf. Alles andere wird nach dem Prinzip „verkauft wie gesehen“ verkauft.

Einige zusätzliche Informationen:

ein Telefonanschluss ist vorhanden
ein Töpferofen, eine Infrarot-Flächenheizung und die Klimaanlage im Dachgeschoss werden auch als Heiz- und nicht nur als Kühlquelle genutzt.
elektrischer Warmwasserspeicher.
1-phasiges elektrisches System.
neues Gerarddach, 2017
Baujahr 1980, ausgebaut und komplett renoviert seit 2012.
2-Kammer-Abwassertank
thermisch und hydroisoliert.
Die Anlage verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen. PVC-Fenster mit Jalousien und Moskitonetzen. Keine Belastungen. Acht Autominuten zu den Thermalbädern in Moravske Toplice. Fünfzehn Autominuten nach Murska Sobota und zum Autobahnanschluss. Die Kosten für Steuern und den Makler trägt der Verkäufer. Die Kosten der Niederschrift bei einem Anwalt oder Notar trägt jeweils die Hälfte seines Anteils. Da ein Teil des Grundstücks als landwirtschaftlich genutztes Grundstück definiert ist, muss das gesamte Grundstück im Einvernehmen mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsberechtigten zum Kauf angeboten werden. Das Angebot bleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Bewirbt sich keiner der Vorkaufsberechtigten auf das Kaufangebot, stehen dem Erwerb der Immobilie für den Interessenten keine Hindernisse mehr entgegen. Gleichzeitig muss es gemäß dem Landschaftsparkgesetz dem Staat Slowenien zum Kauf angeboten werden. Dieser macht in der Regel keinen Gebrauch vom Vorkaufsrecht und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einer Desinteressenserklärung. Bei weiteren Fragen bzw. Besichtigung wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. Ein Luftbild des Grundstücks finden Sie unter folgendem YOUTUBE-Link: https://youtu.be/bc4khcArXTY

Вдали от шума и суеты, недалеко от термальных ванн, в муниципалитете Моравске Топлице, среди холмов Национального парка Горичко, продается сказочный дом, расположенный в городской части Сухи Врх. Чистое удовольствие не только для будущего владельца, но и для его семьи и его гостей...

Адрес: Suhi Vrh 13, 9226 Moravske Toplice - Национальный парк Горичко. Он расположен в небольшом поселке с жилыми домами и коттеджами. В окрестностях много холмов, на которых расположены постройки, леса, поля и виноградники. Доступ вымощен и с улицы, есть прямой вход на участок через автоматические раздвижные двери. Участок прямоугольной формы, огорожен. Он ровный и солнечный. Перед зданием есть асфальтированная парковка. На участке есть небольшая «беседка», навес со столом и скамейками, небольшой дровяной сарай, разные фруктовые деревья, небольшой огород, солнечный душ... Дом вытянутый и просторный, хотя и не выглядит таковым. с улицы. Он полностью оборудован и готов к проживанию. Вход расположен в середине здания и ведет по лестнице на второй этаж. Когда мы ступаем через другую дверь на этом этаже, мы оказываемся в вытянутом коридоре, который проходит через середину здания. Сначала оказываемся перед ванной, затем отдельными туалетами, затем перемещаемся в правую часть здания, где слева лестница на чердак и далее гостиная с кухней. Все в отличном состоянии, поддержано, чисто, ремонт не требуется. Мебель изготовлена ​​на заказ, а гостиная с кухней светлая, так как находится в самом конце дома (в южной части здания) и имеет много оконных площадей. В гостиной большая глиняная печь. На краю гостиной есть узкая лестница, которая соединяет частично подвал и частично первый этаж с гаражом и большой террасой… Если вернуться к входу в здание, слева от входа две спальни и прихожая. На мансарде есть собственная ванная комната и две дополнительные спальни, причем в большей спальне есть собственная гардеробная. Обе спальни имеют выход на общий балкон с открытым видом на красивый ландшафтный парк Горичко. Если смотреть со стороны входа в здание, правая часть здания имеет цокольный этаж с мансардой. На мансарде, как мы уже писали, две спальни, а под ней большой гараж и большая так называемая летняя кухня или большой холл. В этом помещении есть большая раздвижная дверь с выходом на крытую террасу со встроенной автоматической системой затенения террасы. Из гостиной есть проход в правую часть здания, которая частично является подвалом, где есть еще одно дополнительное пространство большего размера, туалеты, котельная, меньший подвал и соединение через лестницу с гостиной. Все оборудовано и обслуживается. В указанных помещениях находится старая мебель, которая не продается. В гараже на продажу также нет личных предупреждений и инструментов. Все остальное продается по принципу «продано как видно».

Некоторая дополнительная информация:

есть телефонная связь
глиняная печь, отопление инфракрасными панелями и система кондиционирования воздуха на чердаке также используются как источник тепла, а не только охлаждения.
электрический бак для хранения горячей воды.
1-фазная электрическая система.
новая крыша Gerard, 2017 г.
построен в 1980 году, модернизирован и полностью отремонтирован с 2012 года.
2-камерный резервуар для сточных вод
тепло- и гидроизолированные.
Объект имеет все необходимые разрешительные документы. Окна ПВХ с жалюзи и москитными сетками. Никаких обременений. Восемь минут езды до термальных источников в Моравских Топлицах. Пятнадцать минут езды до Мурска Собота и автомагистрали. Расходы на налоги и агента по недвижимости несет продавец. Стоимость выписки с адвокатом или нотариусом несет каждая половина своей доли. Поскольку часть земель определяется как земли сельскохозяйственного назначения, все имущество, по согласованию с покупателем о покупке, должно быть сначала предложено выгодоприобретателям преимущественной покупки. Предложение остается у компетентного UE в течение 30 дней. Если ни один из бенефициаров преимущественной покупки не подаст заявку на предложение о покупке, больше нет препятствий для покупки имущества для заинтересованной стороны. В то же время он должен быть предложен для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется правом преимущественной покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней после подачи предложения. Дополнительные вопросы или. просмотра, пожалуйста, свяжитесь с указанным агентом по недвижимости. Аэрофотоснимок объекта можно найти по следующей ссылке YOUTUBE: https://youtu.be/bc4khcArXTY.

Annunci simili

Casa bifamiliare Pomurska, Radenci, Okoslavci

vendita
superficie: 230,00
Prezzo: 220,00
annuncio privato Alojz, 070 449 675,

Casa independente Pomurska, Beltinci, Lipovci

vendita
superficie: 236,80
Prezzo: 62.000,00

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.