Locale d'affari ufficio Lubiana, Center, Prezzo: 20,00 € / m² al mese (~ 2.000,00 €)

Informazioni di base

Prezzo:
20,00 € / m² al mese (~ 2.000,00 €) 
contratto:
affitto
codice:
OP22063EC
tipologia immobile:
locale d'affari
tipo:
ufficio
Paese:
Slovenia
ubicazione:
Lubiana, Center
anno costruzione:
1929
anno ristrutturazione:
2021
piano:
pianterreno
superficie:
100,00 m²

Informazioni sui contatti

Esad Čeman
Cellulare:
+386 41 699 372
Telefono:
+386 1 280 08 64
STOJA TRADE d.o.o. 
Dolenjska cesta 242C
Telefono:
+386 1 280 08 60
Fax:
+386 1 280 08 61

Inviare la domanda

L'invio della e-mail ha avuto buon esito.

Inviare
Locale d'affari ufficio, Lubiana, Center, Center

1 3

Foto precedente Foto successiva
Galleria

descrizione

Oddaja več-namembnega poslovnega prostora z izložbo v centru mesta.

Pritličje ima 147,15 m2,
Prvo nadstropje ima 35,4 m2 z možnostjo razširitve.
Možnost delitve prostora po dogovoru.

Prostor se lahko uporablja za različne namene, razen gostinskega lokala. Z lastnikom se je možno dogovoriti o finalizaciji prostora skladno z potrebami dolgoročnega najemnika.

Prostor je razdeljen v dve površini:
- večji del se nahaja v pritličju z visokimi stropi in velikimi okni, in vhodom iz ulice,
- manjša površina je v mezaninu.

Vhod v poslovni prostor je iz ulice, za zaposlene pa je omogočeno parkiranje na skupnem dvorišču (celotnemu prostoru pripada 7 parkinih mest), katero je na voljo samo lastnikom ali najemnikom v objektu.

Razporeditev prostora omogoča tudi delitev na dve manjši enoti in sicer na cca 50m2 in 100m2. V takem primeru bi stranke imele sanitarije v souporabi.

Iščejo se samo dolgoročni in finančno stabilni najemniki. Vabljeni na ogled.

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla:
Najemnik prevzame v plačilo del stroška sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe, t.j. najemnik pri oglaševani najemnini plača 2.000 EUR plus 22 % DDV = 2.440 EUR.

Rent of a multi-purpose business space with a shop window in the city center.

The ground floor has 147.15 m2,
The floor has 35.4 m2 with the possibility of expansion.
Possibility of dividing the space by arrangement.

The space can be used for various purposes, except for the restaurant. It is possible to agree with the owner on the finalization of the space in accordance with the needs of the long-term tenant.

The space is divided into two areas:
- most of it is located on the ground floor with high ceilings and large windows, and the entrance from the street,
- a smaller area is in the mezzanine.

The entrance to the business premises is from the street, and employees can park in the common yard (compleate premises has 7 parking spaces) , which is only available to the owners or tenants in the building.

The layout of the space also allows division into two smaller units, namely about 50m2 and 100m2.

Only long-term and financially stable tenants are wanted. You are invited to view.

Landlord \'s condition for concluding the deal:
The Lessee assumes part of the cost of drawing up the lease agreement, which includes the following actions of the broker: handover of the property and drawing up minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of images, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions. the tenant pays 2000 EUR plus 22% VAT = 2440 EUR at the advertised rent.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.