Casa independente Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh, Prezzo: 39.999,00

Informazioni di base

Prezzo:
39.999,00 
contratto:
vendita
codice:
TPSuhiVrh28NSV
tipologia immobile:
casa
tipo:
independente
Paese:
Slovenia
ubicazione:
Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh
zona dettaglio:
Goričko
anno costruzione:
1960
anno ristrutturazione:
2006
superficie:
466,00 m²
terreno:
5.420,00 m²
arredamento:
telefono
altro:
cortile, ripostiglio in cantina, posto auto, più posti auto, iscritto nel libro fondiario

Informazioni sui contatti

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
Cellulare:
041 760 160
Telefono:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Inviare la domanda

L'invio della e-mail ha avuto buon esito.

Inviare
Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko)
Posest

1 27

Foto precedente Foto successiva
Galleria
Posest - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Zračni posnetek - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Ptičja perspektiva - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Lokacija v naselju - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Haus - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Property - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) House - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Investment project - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Outbuilding - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Telekom - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Tennis field - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Sanitarije - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Kanalizacija - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Teniško igrišče - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Vodovod - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Vodnjak - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Mansarda - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Klet - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Dograjeno - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Galerija - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Notranjost gospodarskega poslopja - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Obokana klet - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Kmečka peč - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Soba - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Kopalnica - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko) Prehod - Casa independente, Pomurska, Moravske Toplice, Suhi Vrh (Goričko)

descrizione

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Zelo zanimiva ponudba tako cenovno kot investicijsko. Naprodaj smo pridobili nedokončan objekt z gospodarskimi poslopji, ki ima pridobljena dovoljenja za izvajanje gostinsko-rekreacijsko dejavnost lahko pa se spremeni namembnost v bivalni objekt ali pa na primer v gostinsko-nastanitveni projekt. Parcela s tremi stavbami, zapuščenim teniškim igriščem, grilom, sanitarijami ter zemljišči različne uporabe se nahaja na naslovu Suhi Vrh 28 v občini Moravske Toplice, Krajinski Park Goričko. Zemljišče sestavljajo dve parcelni številki in obe sta v celoti, po prostorskih aktih občine Moravske Toplice, opredeljeni kot stavbni zemljišči. Celotno zemljišče leži na vzhodnem pobočju rahle planote z okoli 20% naklonom in s stavbami ki stojijo na vrhu in imajo prelepe razglede na celotno območje krajinskega parka. Posest ni na samem temveč je ena izmed zaporednih nepremičnin ob vaški cesti. Dostop na zemljišče je urejen neposredno iz asfaltirane vaške ceste. Vse skupaj sedaj že nekaj časa sameva zato se je zemljišče dokaj zaraslo z grmičevjem in travo kar bi bilo potrebno najprej očistiti in spraviti v normalno stanje. Glede na to je celotna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče jo je moč celotno pozidati tako, da bo ustrezalo pogojem občinskih aktov in obenem zadostilo potrebi nepremičninskega trga po eventualnih manjših bivalnih vikend objektov ali pa kot manjše stanovanjske bivalne enote. Kot rečeno pa je lahko tudi kombinacija turizma in nastanitve, ali pa se preprosto nadaljuje z že zastavljenim projektom okrepčevalnice z športnimi aktivnostmi na pripadajočem zemljišču. V dani situaciji ima lastnik pridobljena dovoljenja za okrepčevalnico z vsemi načrti, ki Vam nekatere lahko tudi pošljemo. Lastnik je tujec, ki je pred leti nameraval dokončati ta projekt vendar se odločil zadevo prodati zaradi preobremenjenosti in oddaljenosti od nepremičnine. Kot nam je bilo pojasnjeno, je projekt zastavil njegov predhodnik, ki je odkupil to nepremičnino s starejšo hišo in gospodarskimi poslopji in jo z dovoljenji dozidal do tako imenovane tretje gradbene faze. Predvsem je stavbi dal na novo postaviti ostrešje in jo na novo prekril, v notranjosti pa se je bolj ali manj podiralo in pripravljalo za prerazporeditev prostorov. Vse do danes so stavbe v takšni fazi s tem, da pa moramo izrecno opozoriti, kar se tiče kletne etaže, da je ta fantastično končana v vinogradniškem stilu, to je z obokanimi prostori in obdelanimi z zidaki - pravo veselje za oči. Vhod tako v klet kakor tudi v stavbo v obliki črke L, ki je opredeljena kot okrepčevalnica, se nahaja na vzhodni strani objekta. Kot že napisano so v notranjosti prostori, ki spominjajo še na osnovno stanovanjsko hišo potem pa je še tu nedokončana mansarda, kjer je moč narediti spalne prostore. Pozornost v pritličju pritegne stara kmečka peč in velik zastekljen prostor. Tik pred stavbo se nahaja vodnjak. Gospodarski poslopji nista bili kaj prida spremenjeni in njuna namembnost je še vedno kot delavnice, garaže, shramba za pridelke zato predvidevamo, da je to nekoč bila manjša kmetija. Omenili smo tudi, da se na posesti nahaja teniško igrišče z manjšim grilom teraso in sanitarije. To se nahaja približno na sredini zemljišča kakšni 10 metrov nižje od stavb. Peščeno teniško igrišče je ograjeno vendar je tam sedaj visoka trava. Ob njemu je elektro in vodovodni priključek. Na posesti je vodovodni, neaktivni električni, neaktivni telefonski in kanalizacijski priključek. Ogrevanja seveda ni. Nepremičnin se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Ponudba ni obremenjena z nobeno pravico ali pravnim dejstvom, ki bi omejevala lastninsko pravico na nepremičnini.  Ker se nepremičnina nahaja v Krajinskem Parku Goričko se mora le-ta najprej ponuditi po dogovorjenih pogojih v odkup državi Sloveniji po Zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti.  Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Sehr interessantes Angebot in Bezug auf Preis und Investition. Wir haben ein unfertiges Gebäude mit Nebengebäuden zum Verkauf erworben, das die Erlaubnis zur Durchführung von Gastgewerbe- und Freizeitaktivitäten erhalten hat. Der Zweck kann jedoch in ein Wohngebäude oder beispielsweise in ein Catering- und Unterbringungsprojekt umgewandelt werden. Das Grundstück mit drei Gebäuden, einem verlassenen Tennisplatz, einem Grill, Toiletten und verschiedenen Nutzflächen befindet sich an der Adresse Suhi Vrh 28 in der Gemeinde Moravske Toplice - Landschaftspark Goričko. Das Grundstück besteht aus zwei Grundstücksnummern und beide sind nach den internen Unterlagen der Gemeinde Moravske Toplice, definiert als Bauland, voll. Das ganze Land liegt am Osthang eines leichten Plateaus mit einer Neigung von etwa 20% und Gebäuden, die oben stehen und einen schönen Blick auf das gesamte Landschaftsparkgebiet bieten. Das Anwesen ist nicht allein, sondern eines der aufeinanderfolgenden Objekte entlang der Dorfstraße. Der Zugang zum Land erfolgt direkt über die asphaltierte Dorfstraße. Insgesamt sind sie schon seit einiger Zeit allein, so dass das Land ziemlich mit Sträuchern und Gras bewachsen ist, die zuerst gereinigt und wieder normalisiert werden sollten. In Anbetracht dessen kann das gesamte Grundstück, das als Bauland definiert ist, so gebaut werden, dass es den Bedingungen der kommunalen Anforderungen entspricht und gleichzeitig den Anforderungen des Immobilienmarktes nach möglichen kleineren Wochenendwohngebäuden oder Wohngebäuden entspricht als kleinere Wohneinheiten. Wie bereits erwähnt, kann es sich auch um eine Kombination aus Tourismus und Unterkunft handeln oder einfach um das bereits festgelegte Projekt einer Snackbar mit sportlichen Aktivitäten auf dem Land. In einer bestimmten Situation hat der Eigentümer die Genehmigung für eine Snackbar mit allen Plänen erhalten, von denen wir einige auch an Sie senden können. Der Eigentümer ist ein Ausländer, der vor Jahren beabsichtigte, dieses Projekt abzuschließen, sich jedoch entschied, den Fall zu verkaufen, da er mit seiner Arbeit und der Entfernung zum Grundstück sehr beschäftigt war. Wie uns erklärt wurde, hat sein Vorgänger, der diese Immobilie mit einem älteren Haus und Nebengebäuden gekauft und mit Genehmigung in die sogenannte dritte Bauphase aufgenommen hat, das Projekt eingerichtet. Vor allem ließ er das Dach des Gebäudes umbauen und neu abdecken, während das Innere mehr oder weniger abgerissen und auf die Umstrukturierung des Raumes vorbereitet wurde. Bis heute befinden sich die Gebäude in einer solchen Phase, aber wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Untergeschoss fantastisch im Weinbergstil, dh mit Gewölberäumen und Ziegeln, fertiggestellt ist - eine echte Freude für die Augen. Der Eingang zum Keller und zum L-förmigen Gebäude, das als Gästehaus definiert ist, befindet sich auf der Ostseite des Gebäudes. Wie bereits geschrieben, gibt es Räume im Inneren, die an ein einfaches Wohnhaus erinnern, und dann gibt es einen unfertigen Dachboden, auf dem Schlafzimmer hergestellt werden können. Ein alter Bauernofen und ein großer verglaster Raum ziehen die Aufmerksamkeit im Erdgeschoss auf sich. Direkt vor dem Gebäude befindet sich ein Brunnen. Die Nebengebäude haben sich nicht wesentlich verändert und dienen immer noch als Werkstätten, Garagen und Lager für Nutzpflanzen. Wir gehen daher davon aus, dass dies einst ein kleiner Bauernhof war. Wir haben auch erwähnt, dass es auf dem Grundstück einen Tennisplatz mit einer kleinen Grillterrasse und Toiletten gibt. Es befindet sich ungefähr in der Mitte des Landes, etwa 10 Meter unter den Gebäuden. Der sandige Tennisplatz ist eingezäunt, aber dort gibt es jetzt hohes Gras. Daneben befindet sich ein Elektro- und Wasseranschluss. Das Anwesen verfügt über Wasser, inaktive elektrische, inaktive Telefonleitungen und Kanalanschluss. Es gibt natürlich keine Heizung. Immobilien werden nach dem System "verkauft wie gesehen" verkauft. Ein Recht oder eine rechtliche Tatsache, die das Eigentumsrecht an der Immobilie einschränken würde, belastet das Angebot nicht. Da sich die Immobilie im Landschaftspark Goričko befindet, muss sie dem slowenischen Staat zunächst nach dem Landschaftsparkgesetz unter den vereinbarten Bedingungen zum Kauf angeboten werden. Letzterer übt in der Regel kein Vorkaufsrecht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem nicht interessierenden Schreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Der Käufer trägt die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung gestellt werden. Für zusätzliche Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den aufgeführten Immobilienmakler.

Very interesting offer in terms of both price and investment. We have acquired an unfinished building with outbuildings for sale, which has got permits to carry out hospitality and recreational activities, but the purpose can be changed into a residential building or, for example, into a catering and accommodation project. The plot with three buildings, an abandoned tennis court, grill, toilets and land of various uses is located at the address Suhi Vrh 28 in the municipality of Moravske Toplice - Goričko Landscape Park. The land consists of two parcel numbers and both are full, according to the internal documents of the municipality of Moravske Toplice, defined as building land. The whole land lies on the eastern slope of a slight plateau with about 20% slope and with buildings standing on top and having beautiful views of the entire landscape park area. The property is not alone but is one of the successive properties along the village road. Access to the land is arranged directly from the paved village road. Overall, they have been left alone for some time now, so the land is quite overgrown with shrubs and grass, which should first be cleaned and returned to normal. Given this, the entire plot, which is, defined as building land, it can be built in a way that will meet the conditions of municipal requirements and at the same time meet the needs of the real estate market for possible smaller residential weekend buildings or as smaller residential units. As already mentioned, it can also be a combination of tourism and accommodation, or it can simply continue with the already set project of a snack bar with sports activities on the land. In a given situation, the owner has obtained permits for a snack bar with all the plans, some of which we can also send you. The owner is a foreigner who intended to complete this project years ago but decided to sell the case due to being very occupied with his work and distance from the property. As it was explained to us, his predecessor, who bought this property with an older house and outbuildings and added it to the so-called third construction phase with permits, set up the project. Above all, he had the roof of the building rebuilt and covered anew, while the interior was more or less demolished and prepared for the reorganisation of space. To this day, the buildings are in such a phase, but we must explicitly point out, as far as the basement floor is concerned, that it is fantastically finished in a vineyard style, that is, with vaulted rooms and bricks - a real joy for the eyes. The entrance to both the basement and the L-shaped building, which is defined as a guest house, is located on the east side of the building. As already written, there are rooms inside that are reminiscent of a basic residential house, and then there is an unfinished attic, where it is possible to make bedrooms. An old peasant stove and a large glazed space attract the attention on the ground floor. There is a fountain right in front of the building. The outbuildings have not changed much and their purpose is still as workshops, garages, storage for crops, so we assume that this was once a small farm. We also mentioned that on the property there is a tennis court with a small grill terrace and toilets. It is located about in the middle of the land some 10 meters below the buildings. The sandy tennis court is fenced but there is tall grass there now. Next to, it is an electrical and water plumbing connection. The property has water, inactive electrical, inactive telephone mains and sewer connection. There is no heating, of course. Real estate is for sale according to the "sold as seen" system. Any right or the legal fact that would limit the right of ownership of the property does not encumber the offer. As the property is located in the Goričko Landscape Park, it must first be offered for purchase to the state of Slovenia under the Landscape Park Act under the agreed conditions. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of no interest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The buyer pays the costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation. For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent.

Очень интересное предложение как по цене, так и по инвестициям. Мы приобрели на продажу недостроенное здание с хозяйственными постройками, в котором есть разрешения на проведение гостиничных и развлекательных мероприятий, но по назначению можно переоборудовать под жилой дом или, например, под проект общепита и проживания. Участок с тремя зданиями, заброшенным теннисным кортом, грилем, туалетами и земельным участком различного назначения находится по адресу Сухи Врх 28 в муниципалитете Моравске Топлице - ландшафтный парк Горичко. Земля состоит из двух участков, и оба заполнены, согласно внутренним документам муниципалитета Моравске Топлице, которые определены как земля под застройку. Вся земля находится на восточном склоне небольшого плато с уклоном около 20%, на вершине которого стоят здания, с которых открывается прекрасный вид на всю территорию ландшафтного парка. Имущество не единственное, но является одним из следующих друг за другом на деревенской дороге. Подъезд к участку осуществляется прямо с асфальтированной сельской дороги. В целом они уже какое-то время находятся в покое, поэтому земля довольно заросла кустарником и травой, которую нужно сначала очистить и вернуть в нормальное состояние. Учитывая это, весь участок, который определяется как земля под застройку, может быть построен таким образом, чтобы соответствовать условиям муниципальных требований и в то же время удовлетворять потребности рынка недвижимости в возможных небольших жилых домах для выходных или как небольшие жилые единицы. Как уже упоминалось, это также может быть сочетание туризма и проживания, или это может быть просто продолжение уже установленного проекта закусочной со спортивными мероприятиями на суше. В данной ситуации владелец получил разрешения на закусочную со всеми планами, некоторые из которых мы также можем отправить вам. Владелец - иностранец, который намеревался завершить этот проект много лет назад, но решил продать корпус из-за того, что был очень занят своей работой и находился вдали от собственности. Как нам объяснили, его предшественник, который купил эту недвижимость вместе со старым домом и хозяйственными постройками и добавил ее к так называемой третьей фазе строительства с разрешениями, создал проект. Прежде всего, он приказал перестроить и накрыть крышу здания, в то время как внутреннее убранство было более или менее снесено и подготовлено к реорганизации пространства. По сей день здания находятся в такой фазе, но мы должны прямо указать, что касается цокольного этажа, что он фантастически отделан в стиле виноградников, то есть со сводчатыми комнатами и кирпичом - настоящая радость для глаз. Вход как в подвал, так и в L-образное здание, которое определяется как гостевой дом, находится с восточной стороны здания. Как уже писалось, внутри есть комнаты, напоминающие базовый жилой дом, а затем есть недостроенный чердак, где можно сделать спальни. На первом этаже обращают на себя внимание старинная крестьянская печь и большое застекленное пространство. Прямо перед зданием находится фонтан. Хозяйственные постройки не сильно изменились, и их назначение по-прежнему - мастерские, гаражи, хранилище урожая, поэтому мы предполагаем, что когда-то это была небольшая ферма. Мы также упомянули, что на территории есть теннисный корт с небольшой гриль-террасой и туалетами. Он расположен примерно в середине участка, примерно в 10 метрах ниже зданий. Песчаный теннисный корт огорожен, но сейчас там высокая трава. Рядом - подключение к электричеству и водопроводу. В собственности есть вода, неактивное электричество, неактивная телефонная сеть и канализация. Нагрева, конечно, нет. Недвижимость продается по системе «продано как видно». Любое право или юридический факт, ограничивающий право собственности на недвижимость, не затрудняет предложение. Поскольку недвижимость находится в ландшафтном парке Горичко, ее сначала необходимо предложить для покупки государству Словения в соответствии с Законом о ландшафтных парках на согласованных условиях. Последний обычно не пользуется преимущественным правом покупки и отвечает письмом, не представляющим интереса, в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Покупатель оплачивает расходы на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации. Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

Annunci simili

Casa independente Pomurska, Gornja Radgona, Gornja Radgona

vendita
superficie: 480,00
Prezzo: 98.500,00 94000,00

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.