Filtro 7

Altri edifici posto auto, Primorska - nord, Nova Gorica

  • In affitto
  • 50al mese
  • 10 m²
  • 2011

50al mese

  • Informazioni
  • Descrizione

Informazioni sulla proprietà

Tipo di immobile
Altri edifici posto auto
Codice annuncio
RE ID 2081
superficie
10 m²
anno costruzione
2011

Informazioni sulla posizione

Paese
Slovenia
regione
Primorska - nord
zona
Nova Gorica
ubicazione
Nova Gorica
Descrizione

Pod poslovno stavbo Eda Center je na voljo v K1-K5 najem parkirnih mest v velikosti 10,00 m2.

Cena najema parkirnega mesta je bruto 50 EUR/mesec s stroški.

Elitna lokacija in premišljena arhitekturna zasnova
Poslovna stavba EDA Center se nahaja v stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Stavba je lahko dostopna, zelo vidna, lepo umeščena v okolje. 
Zaradi svoje lokacije, lastnih parkirnih mest, kvadrature ter premišljene in razgibane arhitekturne zasnove EDA Center predstavlja priložnost za razvoj enega vidnejših poslovno-komercialnih ter kulturnih centrov celotne Goriške regije.

Nova Gorica - Center goriške regije
Mesto leži tik ob meji z Italijo, neločljivo povezano z italijansko Gorizo. Mesto je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v goriški regiji. V mestni občini Nova Gorica živi nekaj manj kot 32.000 prebivalcev. Nova Gorica ima živahen utrip. V njej delujejo številna podjetja, ima dobro razvito šolstvo in lastno univerzo ter številne vidne in vplivne kulturne inštitucije. Leta 2015 je mesto dobilo naziv Evropska prestolnica kulture, saj na unikaten način povezuje slovansko, italijansko in germansko kulturo. Nova Gorica je znana po pestri in zanimivi naravni in kulturni dediščini, ki spodbuja razvoj turizma v regiji. (viri: www.nova-gorica.si, http://www.stat.si).

V kolikor se zanimate za najem ali nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Parking space in Eda Center for rent

Under the Eda Center business building is available in K1-K5 parking space size 10,00 m2.

The cost of renting a parking space is a gross of 50 EUR / month with costs.

Elite location and clever architectural design
The EDA Center business building is located at the intersection of the commercial, administrative and social axis, in an elite central location in Nova Gorica. The building is easily accessible, it is very visible and it blends in well with the surrounding area. 
Thanks to its location, its own parking spaces, its generous floor plans and its well-designed and diverse architectural design, EDA Center offers an opportunity to develop one of the most visible business/commercial and cultural centers of the entire Goriška region.

Nova Gorica - Center of the Goriška region
The city lies on the border between Slovenia and Italy and is inseparably connected to its Italian counterpart Gorizia. It is the administrative, academic, cultural and economic hub of the Goriška region. The city of Nova Gorica has a population of roughly 32,000. It is a city with a fresh urban beat. It is home to numerous companies, with a well-developed school system and its own university, as well as a number of recognized and influential cultural institutions. In 2015, the city will become the European Culture Capital, as it blends the Slavic, Italian and Germanic culture in a unique manner. Nova Gorica is known for its diverse and interesting natural and cultural heritage, which supports the development of tourism in the region. (viri: www.nova-gorica.si, http://www.stat.si)

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Primorska - nord