Filtro 7

Altri edifici posto auto, Lubiana, Vič Rudnik, Rudnik

 • In vendita
 • 6.000
 • 2008

6.000

 • Informazioni
 • Descrizione

Informazioni sulla proprietà

Tipo di immobile
Altri edifici posto auto
Codice annuncio
RE ID 1332
terreno
1.300 m²
anno costruzione
2008

Informazioni sulla posizione

Paese
Slovenia
regione
Lubiana
zona
Vič Rudnik
ubicazione
Rudnik
Descrizione

Predmet prodaje je 5 zunanjih parkirnih mest na na naslovu Jurčkova cesta in  Knezov Štradon v Ljubljani. Parkirni mesti z ZK ID 1695 243/903 in 1695 243/905 nimata urejenega pravno formalnega dostopa. Vsa parkirna mesta imajo urejen fizični dostop.

ID znake parkirnih mest:

 • parcela 1695 243/840 (ID 1105553), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/850 (ID 5241376), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/871 (ID 1379261), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/903 (ID 3810128), v izmeri 13  m2,
 • parcela 1695 243/905 (ID 1793925), v izmeri 13 m2.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

The subject of sale is 5 outdoor parking spaces at Rudnik in Ljubljana.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Annunci simili

Lubiana, Moste Polje, Nove Jarše
 • altri edifici posto auto
 • RE ID 2167-002
 • 12 m²
 • 1977
7.300
Altro
Lubiana, Šiška
 • altri edifici
 • RE ID 153-467
 • 9 m²
 • 2009
7.500
Altro
Lubiana, Šiška, Zgornja Šiška
 • altri edifici
 • RE ID 153-438
 • 7 m²
 • 2009
6.000
Altro
Lubiana, Šiška, Zgornja Šiška
 • altri edifici
 • RE ID 153-434
 • 9 m²
 • 2009
8.000
Altro

Lubiana