Filtro 7

Altri edifici posto auto, Podravska, Maribor, Pobrežje

  • In vendita
  • 3.250
  • 13 m²
  • 2009

3.250

  • Informazioni
  • Descrizione

Informazioni sulla proprietà

Tipo di immobile
Altri edifici posto auto
Codice annuncio
RE ID 6019
superficie
13 m²
anno costruzione
2009

Informazioni sulla posizione

Paese
Slovenia
regione
Podravska
zona
Maribor
ubicazione
Pobrežje
Descrizione

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v garažni/kletni etaži poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 64 v Pobrežju,  v Mestni občini Maribor.  V objektu je večje število stanovanjskih in poslovnih enot. Dostop do garaže je urejen z zadnje strani objekta. Zgrajen je bil leta 2009.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The subject of the sale are parking spaces located in the garage/basement floor of a commercial and residential building at Ulica Veljka Vlahoviča 64 in Pobrežje, in the Municipality of Maribor. The facility has a large number of residential and commercial units. Access to the garage is arranged from the back of the building. It was built in 2009.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. We also kindly ask you to review our General Terms and Conditions.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Podravska